Preloader icon

פרויקטים

מתחם תקומה
כפר סבא

מגורים
יזם: ענב ייזום
1064 יח"ד, שלב א' 244 יח"ד

פארק זאבי יפה נוף | חיפה

מסחר ומגורים
יזם: אלעד ישראל + ד.ע דירות עלית
כ-24,000 מ"ר
כ-216 יח"ד

אגם בוטיק | טבריה

מגורים ונופש
יזם: קבוצת יוכלמן
82 יח"ד

המגרסה מבשרת ציון
ירושלים

מגורים
יזם: Isa Group
כ-174 יח"ד

מרים החשמונאית | ירושלים

מגורים ושימור מחמיר
יזם: טרא נדל"ן ויזמות
84 יח"ד

חנה סנש | בת ים

מגורים ומסחר
יזם: ע.ט התחדשות עירונית
כ-42,000 מ"ר
186 יח"ד

הרצליה הילס מגורים

מגורים
יזם: אזורים + אחים עופר
600 יח"ד

ראש פינה 5-23 | חולון

התחדשות עירונית
מגורים, מסחר, תעסוקה ומבנה ציבור
יזם: קרסו נדל"ן + לוינסקי עופר
כ-160,000 יח"ד
838 יח"ד

Agam View

מגורים ונופש
יזם: קבוצת יוכלמן
144 יח"ד

מכון ויצמן למדע

מעונות פוסט דוקטורנטים ומסחר
יזם: מכון ויצמן למדע
כ-12,000 מ"ר
134 יח"ד

פרויקט סמבוסרקי 4-6 | תל אביב

בנייני מגורים
יזם: פרטי
160 יח"ד

פרויקט המאבק | תל אביב

מגורים ומסחר
יזם: אשדר עינב בעמישב בע"מ
כ-75,000 מ"ר

מגדלי עופר מורדות הכרמל

מגורים
יזם: עופר השקעות
334 יח"ד ומבני ציבור

נוריות
ראשון לציון

מגורים
יזם: אורון נדל"ן
390 יח"ד

מגרש 8 | בת ים

מגורים
יזם: קבוצת רכישה
כ-156 יח"ד

סלע בינוי תל השומר

מגורים ומסחר
יזם: סלע איסתא נדל"ן ישראלי
כ-33,000 מ"ר
255 יח"ד

שדה דב 107 תל אביב

מגורים, מלונאות ומסחר
יזם: קבוצת חנן מור
כ-85,000 מ"ר
530 יח"ד

אפיקי נחל | אופקים

מסחר, משרדים ומגורים
יזם: משכנות בראל בע"מ
כ-110,000 מ"ר
780 יח"ד

שדה דב מגרש 105

מגורים, מסחר, מלונאות
יזם קבוצת בעלי קרקע
כ- 48,000 מ"ר
372 יח"ד, 70 יח"ד מלון

גיבורים | בת ים

מגדלי מגורים
יזם: Isa Group
256 יח"ד

מעונות קיפניס | מכון ויצמן למדע

קמפוס מעונות סטודנטים
110 יח"ד

צומת סביון

מסחר, מגורים ותעסוקה
כ-72,000 מ"ר
כ-160 יח"ד

4002 | הרצליה

מסחר, משרדים ומגורים
יזם: בעלי קרקע
כ-710,000 מ"ר
110 יח"ד

מתחם אלי כהן עין הים פינוי בינוי | חדרה

מגורים, מסחר, משרדים ומבני ציבור
יזם: ענב יזום
כ-260,000 מ"ר
1300 יח"ד

© כל הזכויות שמורות www.ebn.co.il אלה בן נון ניהול בניה