על הפרויקט

הקמת שכונה פרטית חדשה בשטח של כ-80 דונם בסמוך למחלף הסירה בהרצליה.
השכונה כוללת 600 יח"ד ב-2 מבננים, כ- 50,000 מ"ר מסחר ומשרדים ומועדון ספורט פרטי לטובת הדיירים.

15

חודשי תכנון

66

חודשי ביצוע

800M

 ₪ עלות הקמה

10

אנשי צוות מנהל

האתגר

  • הפיכת אתר פסולת לשכונה נחשקת
  • שחרור מגבלות גובה לתוספת יח"ד וקומות במגורים ובמשרדים
  • 40 טיפוסי דירות בבינוי לא סטנדרטי
  • ניהול ביצוע ופיצול התקשרויות: 11 קבלנים מוכפפים במגורים, 7 קבלנים מוכפפים בתעסוקה
  • "גיור" מערכת ספרדית לחיפוי חוץ בתליה יבשה וניהול שוטף וצמוד של ייבוא ויישום המערכת
  • ניהול פרויקט רב מערכתי עם ריבוי שימושים וקבלנים במגרשים שונים תחת מנהלת אחת  

התרומה לסביבה

 

ניקוי אתר פסולת ששימש בעבר את עיריית הרצליה לטובת הכשרת השטח לבניה. פינוי פסולת, ניקוי קרקע מזוהמת, ניטור גזים וביצוע כל עבודות ההגנה הנדרשות עד לקבלת אישור סופי של היחידה לאיכות הסביבה.