על הפרויקט

הקמת 2 מגדלי משרדים בני 32 ו-36 קומות מעל שטח מסחר ומרתפי חניה, בשטח כולל של כ- 165,000 מ"ר בציר ז'בוטינסקי בפתח תקווה.

13

חודשים מרכישת קרקע עד להתחלת עבודת קבלן

35

חודשי ביצוע להקמת מרתפים ומגדל ראשון

550M

₪ עלות הקמה

165K

מ"ר שטח בנוי

האתגר

  • יציאה לביצוע בלוז צפוף
  • השלמת תכנון ביצוע בשיתוף הקבלן לעמידה בלו"ז ובתקציב
  • קבלת אישורים לקראת ביצוע עקב ריבוי זיהומי קרקע באתר
  • בניה בצמיתות למפעל טבע אסיא, מפעל תרופות פעיל, למניעת מטרדים במהלך הביצוע תוך כדי ניטור אבק, ניטור ססמולוגי ורעידות של ציוד מעבדה
  • התמודדות עם מגבלות מחמירות של איכות הסביבה למרחקי בטחון מחומרים מסוכנים בתחום מפעל התרופות

התרומה לסביבה

 

טיהור אתר עם זיהומי קרקע כבדים, וטיהור מי התהום שזוהמו ע"י המפעל השכן לטובת בניית פרויקט חדש לרבות ביצוע כל עבודות ההגנה הנדרשות עד לקבלת אישור סופי של היחידה לאיכות הסביבה.