חתימת האצבע שלנו תמשיך ללוות את הפרויקטים המאוכלסים שנים רבות אחרי שכל העוסקים במלאכה סיימו את עבודתם. האחריות שמוטלת עלינו רבה.

אודות החברה

אלה בן נון ניהול בניה הינה חברה זריזה, מקצועית ודינמית. החברה פועלת למתן שירותי ניהול ופיקוח הנדסי במגוון פרויקטים בתחום הבניה תוך הקפדה על איכות, מקצועיות ותודעת שירות כערך עליון.
החברה מסייעת בהובלת תהליכים סטטוטוריים, שינוי תכנון ושיפור תהליכי הביצוע התייעלות, חסכון כספי והשבחת המוצר לשביעות רצונו המלאה של המזמין.

נבחרת

 של מומחים

החברה בנוייה מאנשי מקצוע, אדריכלים ומהנדסים. קבוצת אנשים איכותית, מקצועית ומנוסה למתן מענה ברמה מעבר למצופה
לחברות היזמיות.  "סיירת" של אנשים מצוינים שאוהבים את המקצוע, לוקחים אחריות על כל פרויקט ומקפידים על עשייה
מקצועית חסרת פשרות, בלי "ליד" ובלי "בערך".  החברה מפעילה תכנית הדרכה מקיפה בהתאם למתודולוגיית הניהול הפנים ארגונית.

החזון

להיות שותפים ליצירת סביבת חיים איכותית, המשרתת באופן אמיתי את כל המשתמשים בה לאורך זמן. אנחנו מבינים שחתימת האצבע שלנו תמשיך ללוות את הפרויקטים הבנויים שנים רבות אחרי שכל העוסקים במלאכה יישכחו.

השוק רואה את הערך בתרומתנו הייחודית, באיכות השירות ואיכות התוצר המוגמר. 
הלקוחות מקבלים מוצר שתואם ברמה גבוהה את דרישותיהם תוך תהליך אפקטיבי, יעיל, מקצועי ונעים.
השותפים לעשיה מעריכים את העבודה המשותפת תוך הפריה הדדית וחברות קולגיאלית.
עבור העובדים החברה משמשת בית, מקום לביטוי עצמי ויצירתיות. מקום של הגשמה והתפתחות אישית ומקצועית ללא תקרת זכוכית.

ניהול איכות

בתהליך כה מורכב של ביצוע בנייה תמיד יתרחשו אי התאמות. איכות ביצוע של פרוייקט אינה נמדדת על פי כמות אי-ההתאמות בפרויקט, אלא על פי פערי הזמן בין התרחשות הליקוי למועד גילויו וכן, לפי מידת הישנותם של הליקויים (ליקויים שהתגלו בקומה שנייה לא יחזרו על עצמם בקומה חמש).

חברת אלה בן נון ניהול בניה מבססת את תהליך ניהול האיכות על חמשת העקרונות הבאים:

  1. תוכנית איכות המהווה מפת דרכים עבור מנהל הפרויקט והמפקח.
    בתוכנית האיכות משולבות כל הפעילויות נדרשות לביצוע ע"י צוות הניהול במהלך שלבי הביצוע של הפרויקט, אבני דרך קריטיות לאישור הפיקוח, נקודות עצירה ובקרה, פתיחות מלאכה, אבני דרך למעורבות מתכננים ויועצים, מערכי בדיקות 1 ו- 2 (בדיקות מעבדה), אבני דרך לאישור היזם, פעילויות שידרשו לטופס 4 ועוד.
  2. פתיחות מלאכה לכל אחת מ- 25 המלאכות בפרויקט, בהתאם לפרטי הביצוע, מפרטי היישום של חומרי הגלם ותקני ביצוע ישימים.
  3. תהליך בקרה פרוגרסיבי, בו היקף הדגימה מותאם לאיכות הביצוע לאורך חיי הפרויקט (הדגימה בקומה שלוש תותאם לתוצאות הבקרה בקומה אחת ושתיים).
  4. ניתוח שוטף של תוצאות הבקרה לשם בחינת מופע נישנה של ליקוי ביצוע בחתכים שונים, לדוגמא: התפלגות הליקויים לאורך הבניין עבור כל מלאכה, שלבי ביצוע, מיקום בפרויקט, סיבות ליקויים וכיוב'.
  5. ניהול איכות– בחינת אפקטיביות מערכת הבקרה של הקבלן.
 

 כלים ייעודיים של חברת אלה בן נון ניהול בניה

חברת אלה בן נון ניהול בניה מיישמת מערכת בקרה My Control המבוססות על תוכנת CRM Dynamics מבית Microsoft. 
מערכת בקרה זו מאפשרת ביצוע בקרה עפ"י תוכנית האיכות בהתאם לשלבי הפרויקט ואבני דרך קריטיות, כפי שהותוו ע"י מנהל הפרויקט.
לחברה מתודולוגיה של בקרה בכל רמות הניהול: מפקח – מנהל פרויקט – ראש צוות – הנהלה.
באמצעות "לוח בקרה" ניתנת האפשרות לכל שדרת הניהול להיחשף למידע האיכות באמצעות בסיס נתונים ממוחשב במערכת ה- Crm. מידע האיכותמוצג באמצעות לוח מדדים, המספקים מידע  בחתכים שונים. לדוגמא: קבלת אינדיקציות על התפלגות אי-ההתאמות בהתאם למלאכות, מיקומן, סיבות להתרחשותן והשלביות. הצגת המידע הינו על פי עקרון הפרטו כך שניתן לזהות בעיות קריטיות ולתעדף הטיפול בהתאם.

הנהלה

אלה בן נון

בעלים

אמיר פטיר

שותף מנהל

טל קמחי

ראש צוות

שמוליק בז'ה

ראש צוות

גיא יגן

ראש צוות

ההון האנושי

יחודו של המשרד גלום בצוות המצוין של החברה, הכולל מהנדסים ואדריכלים מהמובילים בענף. קבוצה איכותית ומקצועית שחרטה על דגלה איכות ללא פשרות וערכי יושרה בתהליך הניהול.

תרומה לקהילה

חלק בלתי נפרד מהתפישה שלנו מדבר על תרומה לקהילה. יומיים בשנה החברה מתנדבת בפעילויות למען הקהילה, כאשר העובדים הם אלה שבוחרים את אופי ההתנדבות. אמצנו מסורת של נתינה כחלק משימור הנאמנות הפנים ארגונית ואמצנו ערכים של משפחתיות וערבות הדדית אמיתית בין עובדי החברה. אנחנו מקיימים ימיי כיף משותפים וימיי פעילות לעובדים ולמשפחות. בשנה שעברה אימצנו תחביב משותף שגורף אחריו את העובדים.